Rasadnik

1897.god. formiran prvi rasadnik 

Šumska uprava Avala je zvanično počela sa radom 01.01.1900. godine.
Danas Šumska uprava „Avala“ na teritoriji grada Beograda gazduje sa šumom i šumskim zemljištem na površini od oko 2500 hektara. Zaposleno je 40 radnika koji se bave podizanjem, gajenjem, zaštitom i iskorišćavanjem šuma. Velikiudeo u poslu čine i radovi na redovnom održavanju izletničkih površina Avale kao i radovi na zaštiti i razvoju predela izuzetnih odlika koji se većim delom finansiraju iz budžeta Grada Beograda. U njenoj nadležnosti su sledeće gradske

šume: Avala, Košutnjak, Stepin Lug, Miljakovačka šuma, šuma na Makišu i delu Ade Ciganlije, šuma na Trešnji, šuma na Gročanskoj Adi.

 

Rasadnik

РасадникРасадникРасадник