Odmorišta

Nadsteršnica

НадстреницаНадстреницаНадстреницаНадстреница
Nove nadstrešnice na Avali

U podnožju Avale je u okviru "URBforDAN" projekta postavljeno 10. novih nadstrešnica sa klupama

Sto sa klupom

Na Avali je, u okviru urbfordan projekta, postavljeno 30. novih stolova sa klupama

Сто са клупама
Novi stolovi sa klupama

Na Avali je u okviru "URBforDAN" projekta postavljeno novih 30. stolova sa klupama

Vidikovac

ВидиковацВидиковацВидиковац