Izvori

Sakinac

Sakinac jedan od četiri izvora na Avali.

Pored Sakinca, na Avali se nalazi još 3 izvora: Ledinac – poznat u narodu i kao Ladne vode, Vranovac i Kamenac.
 

Inače voda sa ovog izvora nije za piće od pre nekoliko godina. Razlog tome...

СакинацСакинац
Česma

ЧесмаЧесмаЧесмаЧесма
Biodisk