Шумска управа

Шумско земљиште и шума на Авали налазе се у власништву Републике Србије, а поверени су на газдовање Јавном предузећу Србијашуме чија је основна делатност одрживо управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем пре свега у државном власништву али и у приватном.

Конкретно за газдинску једницу Авала задужена је шумска управа Авала

 

Шумска управа
Шумска управа
Шумска управа