Станишта птица

Постоји велик диверзитет  орнитофауне. Од 67 врста птица,  које се редовно виђају на Авали,

21. врста је заштићена Уредбом о природним реткостима. Врсте птица које се јављају су: јастреб, осичар, кобац, мишар, ветрушка, голуб дупљаш, кукавица, ћук, шумска сова, златоврана, средње шарени детлић, ...

 

Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица
Станишта птица