Станишта животиња

Ловостајем заштићене врсте, које се најчешће сусрећу на овом подручју су: срна, зец, јазавац, веверица, сиви пах, куна златица, куна белица, јеребица, голуб гривњаш, препелица, шумска шљука.

Трајно заштићене врсте дивљачи су: лисица, мишар, еја, луња, сова уара, кукавица, пупавац и друге. Газдује се следећим врстама дивљачи: срна, зец, фазан и пољска јеребица.

Дивља свиња је овде присутна у малој бројности и сматра се као пролазна дивљач.

 

Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња
Станишта животиња