Нове надсрешнице на Авали

У подножју Авале је у оквиру "URBforDAN" пројекта постављено 10. нових надстрешница са клупама