Станишта

Биљни и животињски свет

Авалу карактерише велика разноликост биљног и животињског света. На Авали је до сада нађено 594 биљних врста, које се могу систематски сврстати у две класе, 86 породица и 317 родова.

 

Станишта птица

Постоји велик диверзитет  орнитофауне. Од 67 врста птица,  које се редовно виђају на Авали,

21. врста је заштићена Уредбом о природним реткостима. Врсте птица које се јављају су: јастреб, осичар, кобац, мишар, ветрушка, голуб дупљаш, кукавица, ћук...

Станишта птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птицаСтаништа птица
Станишта животиња

Ловостајем заштићене врсте, које се најчешће сусрећу на овом подручју су: срна, зец, јазавац, веверица, сиви пах, куна златица, куна белица, јеребица, голуб гривњаш, препелица, шумска шљука.

Трајно заштићене врсте дивљачи су: лисица, мишар, еја, луња, сова уара, кукавица, пупавац и друге. Газдује се следећим врстама...

Станишта животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животињаСтаништа животиња
Станишта биљака

На Авали се налази неколико биљки које су заштићене као природна реткост: зановет, златан, тиса, зеленице, зелениквећи број лековитих биљака и врста под контролом коришћења и промета: салеп, висибаба, јажевина, веприна, зечја шапа, велебиље, вранилова трава,...

Станишта биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљакаСтаништа биљака
Станишта инсеката

Станишта инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсекатаСтаништа инсеката