Расадник

1897.год. формиран први расадник 

Шумска управа Авала је званично почела са радом 01.01.1900. године.
Данас Шумска управа „Авала“ на територији града Београда газдује са шумом и шумским земљиштем на површини од око 2500 хектара. Запослено је 40 радника који се баве подизањем, гајењем, заштитом и искоришћавањем шума. Великиудео у послу чине и радови на редовном одржавању излетничких површина Авале као и радови на заштити и развоју предела изузетних одлика који се већим делом финансирају из буџета Града Београда. У њеној надлежности су следеће градске

шуме: Авала, Кошутњак, Степин Луг, Миљаковачка шума, шума на Макишу и делу Аде Циганлије, шума на Трешњи, шума на Грочанској Ади.

 

Расадник

РасадникРасадникРасадник