Одморишта

Надстреница

НадстреницаНадстреницаНадстреницаНадстреница
Нове надсрешнице на Авали

У подножју Авале је у оквиру "URBforDAN" пројекта постављено 10. нових надстрешница са клупама

Сто са клупама

Сто са клупама
Нови столови са клупама

На Авали је у оквиру "URBforDAN" пројекта постављено нових 30. столова са клупама

Видиковац

ВидиковацВидиковацВидиковац