Инфо

Авала је најсевернија планина шумадијске греде која се од Саве и Дунава протеже до планине Рудник. Налази се на надморској висини од 200 до 506 метара и управо тих 6 метара преко 500м заслужно је што је зовемо планином.

Инфо тотем / Инфо пулт

Инфо пулт

На Авали су у оквиру "URBforDAN" пројекта постављена два нова инфо пулта, у подножју Авале код шумске управе и на врху Авале код хотела.

 

Инфо пулт који је постављен у подножју Авале код шумске управеИнфо пулт који је постављен у подножју Авале код шумске управеИнфо пулт на врху Авале код хотелаИнфо пулт на врху Авале код хотела
Инфо табла

О Авали

Авала своје име дугује турском називу за некадашње средњовековно утврђење на њеном врху, које се у оригиналу звало Хавала, а касније Жрнов. Оно је нажалост срушено како би се на његовом месту изградио данашњи споменик Незнаном јунаку...

Инфо таблаИнфо таблаИнфо табла
Инфо табле

На Авали су у овиру "URBforDAN" пројекта постављене нове инфо табле

Паркинг

ParkingParkingParkingParking
Шумска управа

Шумско земљиште и шума на Авали налазе се у власништву Републике Србије, а поверени су на газдовање Јавном предузећу Србијашуме чија је основна делатност одрживо управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем пре свега у државном власништву али и у приватном.

Конкретно за газдинску једницу Авала задужена је шумска...

Шумска управаШумска управаШумска управа
Кетегорија заштите шуме

Рудник

Тоалет

Јавни тоалет у подножју Авале

Јавни тоалет у подножју Авале