Извори

Сакинац

Сакинац један од четири извора на Авали.

Поред Сакинца, на Авали се налази још 3 извора: Лединац – познат у народу и као Ладне воде, Врановац и Каменац.
 

Иначе вода са овог извора није за пиће од пре неколико година. Разлог томе...

СакинацСакинац
Чесма

ЧесмаЧесмаЧесмаЧесма
Биодиск